Inwestycje

Strategia

Najważniejszym elementem w budowaniu strategii inwestycyjnej opartej na nieruchomościach jest określenie celów oraz założeń inwestora. To właśnie na tym etapie wspólnie omówimy Twoje założenia oraz plany związane z podejmowaną decyzją – tak, aby inwestycja nie tylko spełniania Twoje oczekiwania, lecz także była rozsądna i świadoma. Nie dla każdego inwestora nieruchomości najważniejsze są wyniki inwestycyjne oraz osiąganie ponadprzeciętnych zysków, z drugiej strony nie każdy inwestor jest świadomy jakie możliwości daje inwestowanie w mieszkania wynajmowane na pokoje.

Analiza ofert

Na tym etapie inwestor ma jasno określone przez siebie cele inwestycyjne. Dzięki temu możemy stworzyć rozwiązanie „szyte na miarę” bądź zaproponować jedną
z wielu dostępnych i gotowych inwestycji. Znalezienie odpowiedniej nieruchomości, analiza stanu technicznego oraz prawnego to praca zespołowa. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz współpracy z szerokim gronem specjalistów dostarczamy naszym klientom produkt, który spełnia wcześniej określone założenia. W zależności od przyjętej na wstępie strategii, stosujemy szereg technik, mających na celu maksymalizację zysku z inwestycji. Rekomendujemy tylko te inwestycje, przy których osiągniesz wysoki zysk.

Zakup

Posiadamy w naszej ofercie inwestycje z rynku pierwotnego oraz wtórnego.
W przypadku wyboru przez klienta inwestycji na rynku wtórnym każdorazowo przed zakupem wybranej nieruchomości standardem jest sprawdzenie jej stanu pod kątem prawnym. Decyzje o zakupie nieruchomości wcześniej konsultujemy z notariuszem oraz zaufanym radcą prawnym. Przed ostateczną decyzją sprawdzamy stan prawny
i ewentualne zadłużenie nieruchomości. W tym celu uzyskujemy numer Księgi Wieczystej i sprawdzamy jej zapisy. Ważnym elementem jest również kontakt
z administracją, by sprawdzić czy obecny właściciel na bieżąco płacił czynsz i inne opłaty. Dostarczamy zaświadczenia z gminy właściwej dla nieruchomości
o niezaleganiu z podatkiem o nieruchomości oraz wszelkie inne, niezbędne dokumenty.

Stały dochód

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, proponujemy zarządzanie z gwarancją czynszu najmu. Wybierając tę formę współpracy już w dniu zakupu Spółka zarządzająca NewState wynajmuje Twoje mieszkanie na czas określony w umowie. Nasi klienci powierzają nam swoje nieruchomości na długoterminowy wynajem nawet na okres 10 lat.

Dostępne oferty

znajdziesz na otodom.pl