Polityka Prywantości

 

Polityka Prywatności NEWSTATE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) przekazujemy kluczowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych.

§1 Postanowienia ogólne

1) Administratorem danych osobowych jest NEWSTATE REI Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148,  Kraków.  NIP: 5130249516 („NEWSTATE”, „Administrator”).
2) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów (zapisów o zdarzeniach) serwera www przez operatora
hostingowego.

§2 Zakres przetwarzania danych

1) Dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów
oferowanych przez NEWSTATE.
2) Metody przetwarzania danych osobowych:
a. Poprzez przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych
dotyczących aktualnej oferty oraz informacji marketingowych NEWSTATE,
b. poprzez przesyłanie wiadomości sms oraz kontakt telefoniczny,
c. poprzez przekazywanie informacji od podmiotów współpracujących z NEWSTATE,
świadczących usługi powiązane z ofertą NEWSTATE, informacji o ich produktach, promocjach
i usługach, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w
postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu dla powyższych potrzeb (tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
3) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy
Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np.
dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), oraz inne podmioty partnerskie.
4) Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji
5) międzynarodowej.
6) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
8) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową
realizacji usługi.
10) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie.

§3 Informacja o plikach cookies (tzw. "ciasteczka")

1) Serwis korzysta z plików cookies.
2) 2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np.
laptop, telefon, komputer) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – dane
te nie wykorzystują danych osobowych.
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (jeśli usługa wymaga zalogowania), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania
z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W
tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania
na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła; reklamowych, w szczególności sieci Google.

§4 Logi serwera (zapisy o zdarzeniach)

1) Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie
stanowią przedmiotu ochrony danych osobowych.
4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§5 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
1) Jeśli chce Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych prosimy
podać zarejestrowany uprzednio w Serwisie adres email i wysłać wiadomość o poniższej
treści:
Zwracam się z żądaniem wstrzymania przetwarzania moich danych osobowych, zgodnie z art.
32 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
pod adres: biuro@newstate.pl
2) Po wycofaniu zgody drogą mailową użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie wpływu
swojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność
naszych systemów IT, przetworzenie oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2
dni roboczych od otrzymania przez użytkownika naszego potwierdzenia.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

1) Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Może ona w przyszłości podlegać
zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki
prywatności na tej stronie. Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznania aktualnej wersji.